Hur ansöker vi om ett kommunalt lotteritillstånd?

Vad behöver vi skicka in till kommunen?

Vad behöver vi skicka in till kommunen?

Vad behöver vi skicka in till kommunen?

Det kan skilja sig åt från kommun till kommun vad ni behöver skicka in för att ansöka om lotteritillståndet men det brukar vara följande:

  • En beskrivning av lotteriet som ni vill anordna, tidsplan, kostnader för lotter och vinstplan. Läs mer här om vad en Vinstplan är här.

  • Protokollsutdrag med föreningens beslut angående att ansöka om registrering av lotteri

  • Uppgifter om vem som är utsedd till lotteriföreståndare/kontaktperson i föreningen

  • Föreningens senaste årsprotokoll, verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och revisionsberättelse.

  • Föreningens stadgar.

Vad kostar det?

Vad kostar det?

Vad kostar det?

Det brukar vara en registreringsavgift på mellan 300-600 kr som bara betalas en gång under perioden. Sedan kan det tillkomma kostnader för kontrollanten som kontrollerar lotteriet samt en eventuell avgift utifrån hur stor försäljningen är. Detta skiljer sig åt mellan kommunerna.

Behöver vi ha en kontrollant?

Behöver vi ha en kontrollant?

Behöver vi ha en kontrollant?

Alla kommunala registreringslotterier behöver ha en lotterikontrollant. I vissa kommuner får ni som förening en utsedd kontrollant av kommunen medan i andra fall kan ni själva bestämma vem som är kontrollant.

Har du ytterligare frågor, hör av dig direkt till oss!

Vi är tillgängliga både via mail och telefon.