Hur mycket lotter får man sälja med ett kommunalt lotteritillstånd?

Hur mycket får man sälja?

Hur mycket får man sälja?

Hur mycket får man sälja?

Den totala omsättningen (lottpris x antalet lotter) i föreningens samtliga lotterier som anordnas inom registreringen får inte överstiga 33 och 1/3 prisbasbelopp. Utifrån 2023 års prisbasbelopp är det 1 750 000 kr över en 5-årsperiod.

Hur mycket får man lotta ut?

Hur mycket får man lotta ut?

Hur mycket får man lotta ut?

I ett registreringslotteri (kommunalt lotteritillstånd) får värdet av en kontant vinst högst uppgå till ett prisbasbelopp. Värdet på en varuvinst får vara högre. Ett prisbasbelopp uppgår 2023 till 52 500 kr.

Högsta och lägsta vinstandel

Högsta och lägsta vinstandel

Högsta och lägsta vinstandel

Värdet av vinsterna i ett registreringslotteri ska motsvara minst 35 procent och högst 50 procent av insatsernas värde (lottpris x antalet lotter) i lotteriet.

En registrering gäller högst fem år

En registrering gäller högst fem år

En registrering gäller högst fem år

En registrering får gälla i högst fem år. En förening som registrerats hos kommunen kan under perioden arrangera flera olika lotterier. Den totala omsättningen i föreningens lotterier (som kräver registrering) får inte överstiga 33 och 1/3 prisbasbelopp, under en femårsperiod. Om omsättningen överstiger detta belopp får inte kommunen bevilja någon ny registrering innan den pågående registreringstiden har gått ut. Vill en förening anordna ytterligare lotterier trots att man nått taket för omsättningen måste den i sådana fall ansöka om licens hos Spelinspektionen tills ny registrering kan sökas hos kommunen. Läs mer om kraven här på Spelinspektionens hemsida.

Har du ytterligare frågor, hör av dig direkt till oss!

Vi är tillgängliga både via mail och telefon.