Är ett registreringslotteri samma sak som ett kommunalt lotteri?

Ja ett registreringslotteri är detsamma som ett kommunalt lotteri. Kommunala lotterier är något som används i dagligt tal medan det egentligen heter Registreringslotteri.

Har du ytterligare frågor, hör av dig direkt till oss!

Vi är tillgängliga både via mail och telefon.