Får man sälja lotter till personer under 18 år?

Med ett kommunalt lotteritillstånd finns det inga krav på att köparna måste vara över 18 år. Om ni istället har ett nationellt tillstånd finns det krav på att köparna inte får vara under 18 år och behöver därför kontrollera ålder innan ni säljer lotten. Klicka här för att läsa mer om regler kring försäljning till minderåriga. Viktigt att tillägga är att registreringslotterier är undantagna reglerna.

Har du ytterligare frågor, hör av dig direkt till oss!

Vi är tillgängliga både via mail och telefon.