Vad är skillnaden mellan ett kommunalt och nationellt lotteritillstånd?

Med ett kommunalt tillstånd är ni som förening begränsade till försäljning inom en specifik kommun och ansökan görs direkt hos kommunen. Det finns också ett tak på hur mycket ni får sälja vilket är cirka 1,5 mkr över en 5 års period, Läs mer här om kommunala lotterier. Med ett nationellt tillstånd istället är ni inte begränsade till en specifik kommun och ni har ingen begränsning i hur mycket ni får sälja men ansökan görs istället hos spelinspektionen. Kostnaden är betydligt högre för ett nationellt tillstånd än ett kommunalt, Läs mer här om kostnaderna.

Kommunalt tillstånd

  • Ett kommunalt lotteritillstånd begränsar föreningens möjlighet att sälja lotter till den kommun man sökt tillstånd i. Föreningen får sälja lotter och arrangera evenemang endast inom den geografiska gräns som kommunen specificerar.

  • För att erhålla ett kommunalt lotteritillstånd måste föreningen ansöka direkt hos kommunen där evenemanget planeras att äga rum. Det är kommunen som tar beslutet och ansvarar för övervakning av lotteriet.

  • Tillståndet kommer med specifika villkor och restriktioner som fastställs av kommunen. Dessa är huvudsakligen begränsningar gällande var lotterna får säljas samt hur mycket som får säljas och lottas ut.

Nationellt tillstånd

  • Ett nationellt lotteritillstånd ger föreningen möjlighet att genomföra lotteriet på nationell nivå. Det innebär att föreningen inte är begränsad till en specifik kommun och kan bedriva försäljning över hela landet.

  • Viktigt att tillägga är att föreningen anger var lotterna kommer säljas i ansökan så alla nationella tillstånd ger inte möjligheten att sälja på nationell nivå utan det måste i så fall specificeras i ansökan, klicka här för att läsa mer

  • Ni som föreningen måste ansöka hos Lotteriinspektionen för att få ett nationellt lotteritillstånd.

  • Tillståndet kommer med övergripande riktlinjer och regler som fastställs av Lotteriinspektionen och skiljer sig från ansökan till ansökan. Klicka här för att läsa mer om hur ansökan fungerar

Har du ytterligare frågor, hör av dig direkt till oss!

Vi är tillgängliga både via mail och telefon.