Vad är en vinstplan i ett lotteri?

Lotteriets vinstplan anger vilka olika vinster det finns i lotteriet samt hur stor vinstchansen är vilket med andra ord är vinstandelen. Därför är det alltid en bra idé att kontrollera vinstplanen innan man bestämmer sig för att köpa en lott.

Har du ytterligare frågor, hör av dig direkt till oss!

Vi är tillgängliga både via mail och telefon.